در دوره تخصصی مولاژ، هنرجو توانایی کامل خیاطی را دریافت نموده به طوری که مهارتی کسب خواهد کرد که مدل­هایی که نمی­توان از آن الگو ساخت را بر روی مانکن بسازد و از عهده برش و دوخت کلیه مدل­های لباس شب و عروس، دراپه، گریت و … برآید و مهارت مزون دوزی را نیز کسب نماید.