در این دوره هنرجو پایه و اساس ژورنال را می­ آموزد. تا جایی که قادر است در پایان دوره از عهده طراحی و دوخت کلیه مدل­های ژورنالی برآید.